ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И ВЪЗМОЖНОСТ

Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак ( Иван Чакъров, Дарина Терзиева и Пенка Алексиева) участва съвместно с Община Троян на ежегодната международна туристическа борса ВАКАНЦИЯ & СПА  ЕКСПО, която се проведе от 14 до 16 февруари 2019г. в Интер Експо Център гр. София. 

Участието ни в подобен род събития е изключително важно, защото дейността на Националното изложение  е в пряка зависимост от развитието и популяризирането  на регионалния туристически потенциал. Промотирането на  предстоящите културни събития, които ще се проведат през 2019г. има  за цел  създаване на позитивни нагласи и привличане на туристи, които биха избрали Дестинация Троян за своята почивка, корпоративно събитие или личен празник, сигурни, че пребиваването им в сърцето на Балкана, ще бъде едно стойностно, вълнуващо и запомнящо се преживяване.

Ето защо избрахме  международната туристическата борса в град София, за да стартираме рекламната кампания за популяризирането на богатите културни традиции на района «Избери Троян» . Провеждането на концерти, фестивали, спектакли, показващи автентичните обичаи и бит, са  насочени изцяло в подкрепа на сектора на туризма, като идеята е да се удължи престоя на туристите в района, респективно удължаване на туристическия сезон. За нас участието във  ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО е едновременно и предизвикателство, и възможност. Предизвикателството, да се съизмерим с някои от най-успешните модели в туризма, които не само са съхранили своите традиции, но и са ги развили по начин, който да гарантира тяхната икономическа  жизнеспособност.  От умението ни да превърнем възможностите на Форума в полезни контакти и  перспективни взаимоотношения,  за нас е шанс и прекрасна възможност, да надградим и добавим стойност към нашия туристически продукт.

Различни са факторите, които влияят на развитието на туризма. Само преди няколко години концепцията ни  базирана на традициите ни даваше усещането и увереността, че всичко в сектора е ясно и работи добре.  Днес в силно динамизираният и глобализиран свят, действат нови сили, като креативност и иновации, които в значителна степен определят посоката на развитие както на международния, така и на вътрешния туризъм. Пазарът е сравнително наситен, но един прецизен маркетинг и една точно насочена реклама, биха направили Дестинация Троян едно от най-предпочитаните места за бизнес, почивка и развлечение.

 

                                                                       

© 2016 - 2019 НИХЗИ - Орешак. Всички права запазени.