Фондове

От създаването си през 1971 г. до сега Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата - Орешак постоянно обогатява фондовете си с произведения в областта на керамиката, дърворезбата, художетвената обработка на метал и тъкани, както и с произведения на автори от други държави, подарени по време на международните изложби проведени в изложението.

Голяма част от предметите са експонирани в залите, а друга част се експонира при организиране на тематични изложби.

© 2016 - 2019 НИХЗИ - Орешак. Всички права запазени.