Проекти и партньорства

Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата - Орешак вече посреща първите туристи в новообновенаия изложбен комплекс. Ремонтните дейности са реализирани по № BG161PO001/3.1-02/2009/011 „Развитие на туристически атракции в община Троян" по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Проектът е на стойност 1 465 108.68 лв., като 219 766.30 лв. са съфинансирани от община Троян. По проект бе извършена реконструкция на четири зали – Керамика, Художествена обработка на тъкани, Художествена обработка на дърво, Приложно изкуство на народите, както и на входа, Базара и административната сграда на изложението. Водеща линия на инвестиционния проект е търсенето на характерния архитектурен образ, подчертаващ местните традиции чрез използване на традиционни елементи и материали. Проектът за реконструкцията е дело на проектантско ателие "Троян арх". Изпълнител на проекта бе фирма "Кадет Консулт-Строй" ЕООД. Строителният надзор бе поверен на "Термоконтрол сървиз" ЕООД. Мерките за информация и публичност и организиране на информационно-атрактивно събитие се изпълняваха от "Арт Студио БМ" ЕООД. Ремонтът на комплекса приключи за по-малко от 5 месеца.

Изложбеният комплекс е построен преди повече от 40 години и за този период не е извършван някакъв по-сериозен ремонт. Основната цел на проекта бе подобряване на туристическата среда с решения, които насърчават развитието на традиционния масов туризъм, като и връщане славата на изложението и налагането му отново в средище за провеждане на международни събития.

Още в тази категория: « Дейности и услуги Фондове »
© 2016 - 2019 НИХЗИ - Орешак. Всички права запазени.