Международен фестивал на занаятите и изкуствата

От 2013г. Националното изложение организира международен фестивал на занаятите и изкуствата.  След 25 годишно прекъсване  бе възстановена традицията за провеждане на  международни културни събития в Изложението. Амбицията ни е да създадем една платформа за международен културен обмен, между творци от различне крайща на света, които чрез универсалния език на изкуството да изградят един култрологичен мост, който свързва богатото културно наследство на различните държави и разкрива не само традициите и атмосферата на миналото, но и  ценностите и особеностите в съвременния бит на различните народи.

Галерия със снимки

© 2016 - 2019 НИХЗИ - Орешак. Всички права запазени.