Български фестивал на сливата - една традиция с вкус и настроение 22-25 септември 2016 - Национално изложение - Орешак - Конкурс за най-добра сливова ракия

Варенето на ракия и пиенето ѝ е традиционно занимание на българина. Поради тази причина си имаме и празник на ракията, а и конкурс за най- добра домашна сливова ракия.
Очакваме да опитаме какво сте направили със сливовия материал на Празника на сливата. Мястото е Национално Изложение Орешак 22- 25 септември 2016 год.

© 2016 - 2021 НИХЗИ - Орешак. Всички права запазени.