Занаятите и младите

Събота, 09 Юли 2016 10:51

За четвърта поредна година от 11 до 15 юли  и от 25 до 29 юли 2016 г. в изложбените зали на Националното изложение – Орешак ще се проведе лятно училище по занаяти.

Целта ни е младите хора да усетят непосредствено в извън училищна среда духа на местните традиции, чрез характерните за района занаяти.      Създавайки с ръцете си нещо самобитно и оригинално, младите таланти ще вдъхнат нов живот на богатото ни културно наследство. Лятното училище по занаяти е част от ангажимента на Националното изложение за насърчаване на визуалните изкуства. Тази година освен до традиционните за троянския край занаяти – грънчарство, тъкачество и дърворезба, младите участници ще могат да се докоснат и до магията на народните танци и рисуването с огън-пирография.

Участието на младите хора във всички дейности и етапи на проучване и пресъздаване на регионалното материално и нематериално културно наследство цели постигането на осезаема положителна промяна по отношение на  важни духовни ценности,  които разкриват  местния културно-исторически потенциал и развиват самочувствието и капацитета  на  младите хора. Реализиране с тяхно участие на различни идеи и възможности, свързани с опазване и развиване на местните културни традиции разширява   диапазона на взаимодействие  човек-природа-изкуство  в извънградски пространства и  дава нов импулс за опазване и оживяване на местното културно наследство и традиции.

Изработените предмети ще бъдат експонирани в зала №5 на Изложението. Изложбата на младите майстори ще се открие  от 12.00 часа на 14 август 2016 г. в и ще бъде част от културните събития на Традиционния панаир на занаятите, който ще се проведе от 12-15 август 2016 г.

© 2016 - 2021 НИХЗИ - Орешак. Всички права запазени.