Живите занаяти

Понеделник, 11 Февруари 2019 12:45

Занаятите представляват различни дейности, свързани с ръчното изработване  на предмети. Практикувани от векове те са носители на своеобразието на културата на нашия народ, на неговата самобитност и естетически усет.  

„Живите занаяти”  е проект на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак, чрез  който   представяме  създаването на конкретни  продукти, свързани с  богатото ни  културно наследството и по-специално с народните художествени занаяти – демонстрации, пленери, изложби, танцови пърформанси, концерти и др.  

Целта е младите хора да подхождат креативно към културното наследство  – както по отношение на разбирането за “наследство”, така и по отношение на представянето и “оживяването” му, чрез новите технологии и възможностите на Интернет .

© 2016 - 2019 НИХЗИ - Орешак. Всички права запазени.