XXVII Национална изложба на занаятите с международно участие - предизвикателство и възможност

След 25 годишно прекъсване провеждането на XXVII Национална изложба на занаятите с международно участие, бе едновременно предизвикателство и възможност. Възможност майстори и хора на изкуството  да обменят идеи и добри практики с автори от различни държави. Предизвикателство - да се съизмерим с другите народи, които не само са съхранили своите традиции, но и са ги развили по начин, който да гарантира тяхната  икономическа  жизнеспособност.

 

В рамките на пет дни гостите на изложението имаха   възможност, да присъстват на японска чаена церемония, восъчна феерия-батик, индонезийски танци в изпълнение на „Очарователните рози на Архипелага”, ателиета за изработване на тематични великденски сувенири, както и демонстрации на различни техники за изписване на великденски яйца. Любителите на кулинарните приключения опитаха българска, палестинска и френска кухня – поднесена в характерни за троянския край керамични съдове.

На 5 май 2013г. (неделя) - Великден, в двора на Изложението гостите на Орешак опитаха от най-дългият козунак в България – изработен от "Хлебопроизводство и сладкарство" ООД гр. Троян.

Международният културен обмен продължава да е най-приложимото средство и възможност за духовно общуване между народите. Той дава достъп не само до традициите и атмосферата на миналото, а и до ценностите и особеностите в съвременния бит на различните общества.

Участието на творци от Полша ,Франция, Северна Корея, Япония, Китай, Индонезия и Палестина в XXVII-та Национална изложба на занаятите „Орешак-2013”, е изцяло в подкрепа на идеята ни за превръщане на Националното изложение в международен център на художествените занаятите и приложни изкуства.

Всичко това стана възможно  с активното участие и партньорство на различни институции,  хора на изкуството, майстори и общественици, които обединха сили в реализиране на общата цел – да превърнем  Националното изложение в международен културен и духовен център.

Допира до творчеството и духа на някои от най-древните култури в света бе едно вълнуващо духовно преживяване , което превърна XXVII национална изложба на народните художествени занаяти  с международно участие „Орешак 2013”  в истински празник  за очите и душата.

© 2016 - 2021 НИХЗИ - Орешак. Всички права запазени.