Eдинадесето издание на изложба-конкурс „Троянски майстор”, 2024

Сряда, 31 Януари 2024 14:57

Eдинадесето издание на изложба-конкурс Троянски майстор”, 2024

с. Орешак, общ.Троян, България

Когато коренът е жив…”

       / май–декември 2024 год. /

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

І. ЦЕЛ НА ИЗЛОЖБАТА И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата - Орешак е пазител на националния дух и на традицията, където благодарение на наследниците и последователите на някогашните майстори художествените занаяти са съхранени, но търсят нови пътища за развитие и изява, и привличат все повече млади хора към магията на традиционните изкуства. Институцията представя силната и изтънчена индивидуалност на творците, които с възможностите на материалите изразяват своите послания чрез изкуството.                                                                                                                                                                       През 2024 год. ще се проведе 11-то издание на изложбата-конкурс „Троянски майстор”. Целта на организаторите на изложбата е да представят творчеството на съвременните автори като резултат от търсене на нови идеи и форми, като интригуващо иновативно изкуство на базата на традицията, да се покаже развитието на художествени занаяти, да се популяризира и насърчава развитието на изкуството днес. Да допринесе за отреждане на място на изкуството в изграждане на съвременната култура и да поощри млади творци - продължители на традицията.

ІІ. ОРГАНИЗАТОРИ

 1. Oрганизатор е НИХЗИ-Орешак. Изложбата се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата, под патронажа на кмета на Община Троян.
 2. Изложбата Троянски майстор, 2024 е със състезателен характер. Организацията и провеждането се осъществява от НИХЗИ-Орешак. Седалището на организаторите е: с.Орешак, общ.Троян, ул.”Стара планина”№256.
 3. Селекцията на творбите за изложба и наградените автори се определят от жури. Оценяването ще се извърши чрез журиране, съгласно настоящия статут. Отчитат се комплексните пластични достойнства на творбите. При оценката ще се включат следните критерии: оригиналност, композиция, естетически и технологични качества, конструкция и характер. Журито ще заседава на 8 и 9 май 2024 г. и си запазва правото по своя преценка да не връчи някоя от обявените награди при наличие на основание за това. Решенията му са окончателни и не подлежат на преразглеждане. Журито не разгласява резултатите от конкурса преди тяхното официално обявяване.
 4. Участват творби в категория - Приложни изкуства.

ІІІ.МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ

 1. Единадесетата изложба Троянски майстор”, 2024 ще се проведе в изложбена зала №1 на Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата - Орешак.
 2. 14.05.2024 г.– Откриване на изложбата и обявяване на наградените автори;
 3. 31.12.2024 г.– Закриване на изложбата.  

ІV. НАГРАДЕН ФОНД

 1. Наградите за отличените творби в категория - Приложно изкуство:
 • първо място – парична награда от 1000 лв. и диплом;
 • второ място – парична награда от 800 лв. и диплом;
 • трето място – парична награда от 500 лв. и диплом;
 • поощрителна награда за млад автор от 300 лв. и диплом.
 1. Победителят в конкурса спечелил І-ва награда, получава званието Троянски майстор за 2024 година. Всички участници в конкурса получават грамоти.
 2. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 3. Право на участие имат автори от страната и чужбина, които приемат условията на този статут.
 4. В традиционната изложба-конкурс могат да участват произведения в категория: Приложно изкуство, които отговарят на следните критерии:

-  Всички творби трябва да имат авторски знак;

-  Представените творби трябва да са оригинали и да бъдат собственост на автора;

- Важно условие: Творбите не трябва да са участвали и награждавани в други национални и/или международни форуми.

 1. Всеки автор участва с не повече от 3 (три) творби, като творбите се изпращат с кратък текст описание за представяне – идея, техника и т.н. по преценка на автора.
 2. Авторите могат да дадат съгласие за продажба на творбите си с 20% комисионна за организаторите, като посочват във формуляра продажната цена, от която се удържат посочените проценти.
 3. Всеки автор изпраща творбите си с попълнен на български или английски език формуляр за регистрация на хартиен носител. Формулярът се изпраща и в електронен вид в *.doc, *.docx формат на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Документът за регистриране на участие /на български и на английски език/ е достъпен и може да бъде изтеглен от сайта на НИХЗИ-Орешак.

 1. Таксата за участие от 20 евро за автори от чужбина и 40 лева за автори от България, може да се заплати на касата в институцията или по банков път на следната банкова сметка:

Банка Инвестбанк, клон Троян,

Офис Община Троян, пл. „Възраждане” №1

„НИХЗИ-Орешак” ЕООД

BIC: IORTBGSF

IBAN:  BG54IORT81381000403900

В основанието за плащане се отбелязва пълното име на участника и “Троянски майстор”, 2024.

 1. Автори, неплатили таксата, нямат право на селекция и участие в изложбата.
 2. Авторите сами поемат разходите по транспортирането на творбите до посочения по-долу адрес и обратно. Организаторът не носи отговорност за щети, нанесени при транспортирането поради недобра опаковка или други причини.
 3. Организаторът се задължава да върне творбите в срок до 1 месец след закриването на изложбата и за сметка на участниците. Ако авторът желае, може да направи дарение.
 4. Всеки участник, подписал регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите творби да бъдат фотографирани, филмирани, разпространявани и използвани от организаторите за рекламни цели, без да заплащат права и обезщетение за това.
 5. Наградените произведения по т. ІV постъпват във фонда на „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак” ЕООД.
 6. Конкурс се провежда при наличие на достатъчен брой участници. В случай на постъпване на малко кандидатури, същите не се разглеждат от журито и не се класират. Представените творби участват единствено в изложба, която ще бъде открита на обявената дата.

VІ. СРОКОВЕ

30.04.2024 г.– Краен срок за получаване на  творбите;

8 и 9.05.2024 г.– Журиране, селекция на творбите за изложба и определяне на наградените автори;

14.05.2024 г. – Откриване на изложбата и обявяване на наградените автори;

31.12.2024 г.– Закриване на изложбата.  

Адрес за кореспонденция и  получаване на творбите:

„НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ЗАНАЯТИ И ИЗКУСТВАТА- ОРЕШАК”ЕООД

ул. “Стара планина” № 256

5630 с.Орешак, общ.Троян, България

За контакти:

Тел.: +359 888 008411

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

https://www.fairoreshakbg.com/

© 2016 - 2021 НИХЗИ - Орешак. Всички права запазени.